LogoDFL

LogoDFL

Algemene Voorwaarden DigiFotografie Linda:

  • Uw inschrijving is pas geldig op moment van de ontvangst van het workshopgeld.
  • Telefonische reservering is niet rechtsgeldig en geeft u geen zekerheid met betrekking tot een plaats op de workshop.
  • DigiFotografie Linda behoudt zich het recht voor om een workshop met een te gering aantal inschrijvers te annuleren. Wanneer van toepassing krijgt u hiervan uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de workshop bericht. In dit geval wordt het volledige cursusgeld geretourneerd.
  • Annulering door deelnemer is mogelijk tot 21 dagen voor aanvang van de cursus. Bij latere annulering is het volledige workshopgeld verschuldigd. De workshop is echter wel overdraagbaar. U dient zelf zorg te dragen voor een vervangende deelnemer.
  • Na aanvang van de workshop is restitutie van het workshopgeld niet meer mogelijk.
  • DigiFotografie Linda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiĆ«le of letsel schade welke zijn ontstaan tijdens de workshop.
  • Bij ongepast gedrag van een deelnemer tijdens de workshop, bijvoorbeeld door vernieling, mishandeling, dronkenschap, e.d., kan voortzetting van deelname aan de workshop worden ontzegd zonder teruggave van het workshopgeld.
  • DigiFotografie Linda zal al het redelijke in het werk stellen om de workshops door te laten gaan. DigiFotografie Linda zal evenwel niet aansprakelijk zijn indien haar workshops geen doorgang vinden om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen
  • Op alle geleverde diensten is het Nederlandse recht van toepassing.
  • Al het workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd. Het maken van opnamen in bewegend beeld en/of geluid van een workshop (of gedeelte ervan) is uitdrukkelijk verboden. Het is de deelnemer met name niet toegestaan de tijdens de workshop gebruikte softwareproducten of gedeelten daarvan en de email samenvattingen e.a. cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of ter beschikking van derden te stellen.
camera
Pagekit logo

Neem contact op

Stuur een e-mail naar linda@digifotografie.eu of maak gebruik van het contactformulier

overons2
Pagekit logo

Over DigiFotografie Linda

Sinds enige jaren ben ik bezig om mijn passie voor fotograferen onder de naam DigiFotografie Linda naar buiten te brengen. Lees meer...

camera
Facebook logo

Volg ons op Facebook

Volg en like Digifotografie Linda op Facebook en zie als eerste de leukste foto's, nieuwsitems en aanbiedingen!

Het is op geen enkele wijze toegestaan om de foto's van deze website te kopiëren voor eigen gebruik of commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming.
DigiFotografie Linda werkt volgens de algemene voorwaarden van de Fotografen Federatie en de aanvullende voorwaarden van Digifotografie Linda.